Új tagok felvétele

Borrendi tanácstag javaslatára a Borrend Nagytanácsa egyhangú szavazat alapján dönt a jelölt felvételéről.

A tagfelvétel része a Borrend Nagytanácsa határozatán túlmenően a próbatétel és eskütétel. A tagsági jogok gyakorlása az eskütétel megtörténte után, az avatási jelvények átvételével, a Borrend Nagykönyve aláírásával veszi kezdetét, melyet a névreszóló oklevél bizonyít.
A Borrend Nagytanácsa tiszteletbeli taggá választhatja azokat a magyar, illetve külföldi állampolgárokat, akik az egyesület célkitűzéseinek érdekében kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenységet fejthetnek ki.
A próbatételre, az eskütételre és a tagsághoz kapcsolódó tárgyak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Alisca Borrend Főoldal