A Maffia KT képességei

A SZORGALOM JUTALMA (152. TUDATI KÉPESSÉG)
Sikerült kifejleszteni Közös Tudatunk első tudati képességét! A 13. Titkos MAFFIA Gyűlésen az Alvezérek és a Vezető úgy döntött, hogy a képességet arra kell felhasználni, hogy a tagokat arra ösztönözze - a jövőben az összes tudati energiájukat a fejlesztésbe öljék bele!!! Ennek érdekében a képesség a következőket tudja: minden kifejlesztett képesség után az összes tag +1 TNO-t és +1 KNO-t kap jutalmul. Ezentúl gonoszságod is megnő 10-el. Ez már erre a képességre is vonatkozik. Tehát mindenkinek ajánlom az EF 99 kezdeti parancsot! [Megjegyzés: az újonnan belépő tagok visszamenőleg nem kapnak bónuszt azokért a KT képességekért, amelyek kifejlesztésekor még nem voltak a KT tagjai.]

KASZTROPLANÁRIS KITELJESEDÉS (166. TUDATI KÉPESSÉG)
A 6. tudati képesség kifejlesztésekor döbbenetes dolog történik: ahogy egyre burjánzó, bugyogó tudatotok koncentrálódik, hirtelen láthatatlan falba ütköztök a kasztroplanáris létsíkon. Hosszú időt és rengeteg tudati energiát felemésztő kutatásba kerültök ezen a bizarr, a tudomány mai állása szerint alig ismert létsíkon, és ráébredtek, hogy az egész tudati összefonódás, a fejlesztés, a tudati tevékenységetek a kasztroplanáris létsík irinyó-pirinyó, külső határvidékén zajlott. A további kasztroplanáris fejlődéshez szükséges, hogy ezen az ismeretlen tér-idő matériából szőtt falon áttörjetek, és a teljes kasztroplanáris síkot bebarangolva valósíthassátok meg végre álmaitokat. [Ezt a képességet tehát teljes egészében arra fordítottátok, hogy megismerjétek, felkutassátok a kasztroplanáris határvidéket, megismerjétek a falat, ami a további fejlődéstől elválaszt, és áttörjétek azt - mindezt egyetlen képességben!] Végre sikerült! Először a KT vezető, majd sorban a többi KT tag "kasztro-teste" is átfurakodik a megfoghatatlan és leírhatatlan falon, és feltárul előttetek a kasztroplanáris létsík végtelenje! Döbbenetes érzés, egyszerre felkavaró, sokkoló és hihetetlen. Mintha egy teljesen más anyagból, más fizikai törvények szerint felépült univerzumban lennétek. Ahhoz, hogy a kutatásokat itt folytathassátok, először is meg kell ismernetek a lehetőségeket. A kasztroplanáris kiteljesedésnek egyébként van néhány "mellékhatása" is: mostantól a tudatkinézist 120 mezőre tudjátok használni, 2 kg-ig ingyen, és afölött minden 2 kg-ért 1 TU árán, a tudati vitalizáció max. nem 50, hanem 75 ép-t gyógyít mostantól. [A 7. KT képesség kifejlesztése a kasztroplanáris tér teljes felfedezésével fog telni, amelynek eredményeképpen a KT kitágul, újabb lehetőségek tárulnak fel előtte.]

LEGJOBB VÉDEKEZÉS A VÉDEKEZÉS (186. TUDATI KÉPESSÉG)
Elsőként a MAFFIA KT végezte el azt a kutatást, amelynek eredményeképp az alábbi képesség kifejlődött. A KT újabb problémával került szembe: a szörnyek egy mutáció folytán (???) egyre nagyobbakat ütnek. Hiába van egy KT tag talpig vasban lassan már egy gonyolék is 200-300-at üt körönként. A KT Vezetői ezért minden eddigi fejlesztést félredobva úgy határoztak: egy olyan képességet kell kifejleszteni, ami direkt arra irányul, hogy a tagok védekezését növelje. A Szövetség Rendkívüli Taggyűlést hívott össze és bár a minden tagnak más ötlete volt, a Vezető végül úgy döntött, az ügyességből származó védekezésbónuszokat kell megpiszkálni. Ezentúl a KT tagjai egységesen 1 ügyességpontért 1 védekezésbónuszt kapnak. Tehát 17-nél 19-nél is kapnak pluszt és 26 felett is egyesével jár a bónusz.

KLASZTROPLANÁRIS VARÁZSENERGIA (191. TUDATI KÉPESSÉG)
Az Arany Magisztrátus tagjai Fairlight leghľségesebb hívei. Istenük igéinek terjesztéséhez az egyik fontos elem a mágia. Ezért, a Hit és a Tudat erôsítése érdekében a tagok ezentúl - a tudati fejlesztés arányában - bónusz varázspont regenerációt kapnak. A tagok minden forduló elején annyiszor +5% VP-t regenerálnak amennyi TU-t már belefejlesztettek az aktuálisan fejlôdô KT-képességbe. A bónusz felsô határa +100%. A képesség a nekrofun - effektussal és más VP-manipuláló hatással egyaránt összeadódik, de ezek a hatások már nem duplázzák tovább ezt a regenerálódást. A klausztropoláris varázsenergiának csak egyetlen hátránya van: kör elején csak feleannyi életpontot regenerálsz, mint a képesség ismerete előtt.

KASZTROPLANÁRIS KITÁGULÁS (197. TUDATI KÉPESSÉG)
A kasztroplanáris tér kitágulása során újabb érdekes felfedezéssel lettél gazdagabb: bár a közös tudatnak vannak korlátai (igaz, ezek kitartó gyakorlással és fejlesztéssel kitolhatók), léteznek még magasabb szintű összefonódások is! Az ilyen "tudati szövetségek" olyan, elképzeléseikben hasonló közös tudatokból állnak, melyek készek megosztani belső energiájukat más tudatokkal. Egy ilyen összefonódás legfőbb előnye, hogy felhasználhatod a kasztroplanáris teret olyan dolgokra, melyekre eddig csak tudattársaid esetén voltál képes (az A és IN parancsokat ugyanúgy használhatod a szövetséges KT-k tagjaira, mint tudattársaid esetén, és TU-t is tudsz nekik átadni, emellett kiadhatsz rájuk EK parancsot is). Egy szövetségbe való belépést csak a KT vezetője kérheti, a FELV <szövetség> parancs kiadásával (a szövetségek számai 9301-től 9399-ig terjednek). Amennyiben MINDEN, a szövetségbe tartozó KT vezetője előtte kiadta a FELV <te KT-d sorszáma> parancsot, úgy KT-tok máris tagja a szövetségnek, ellenkező esetben viszont úgy látszik, további egyeztetésre van szükség. Amennyiben egy új szövetséget szeretnél alapítani, úgy a FELV parancs paraméterének olyan számot adjál meg, amelyhez még nem tartozik szövetség (ekkor a parancs automatikusan sikeres lesz). A szövetség további megkötéseit és lehetőségeit a résztvevő közös tudatoknak kell megbeszélniük. Egy újabb FELV parancs hatására a KT automatikusan kilép abból a szövetségből, melynek éppen tagja. A kasztroplanáris tér felfedezése még egy jelentős előnnyel jár: mostantól képes vagy a tudatpajzsot komolyabb tudati koncentrálás nélkül, meditációval felhelyezni. Ha az EK 3 1 parancsot használod, akkor tudatpont helyett 10 TVP-t használsz fel. Nem helyezhetsz el ezzel a módszerrel tudatpajzsot KT társadon.

AZÉRT A TÁMADÁS SE ROSSZ (221. TUDATI KÉPESSÉG)
Mivel sok KT társunknak problémája van az egyre csak szaporodó tintacsigákkal és szőrlajhárokkal, úgy döntöttünk, hogy komolyan foglalkozunk az említett szörnyek megismerésével. Mivel több általunk megkérdezett halbiológus és cukornádfejő kisiparos is azt állította, hogy eme huncut szörnyetegek igazi ereje a fürgeségükben rejlik. Ezért a hosszú fejlesztés (és alkudozás) sikeres befejezése után bátran állíthatjuk, megszereztük a "titkos fegyvert". Ezentúl támadásunk hatékonytalanságát gyorsaságunkkal fogjuk ellensúlyozni. A játék szabályaira lefordítva mostantól a KT tagjai 16-os ügyesség felett minden 4 ügyesség után +1 támadást kapnak (pld. 24-es ügyességnél +2 támadás). A második képességünkhöz hasonlóan ez a képesség (egyenlőre) nincs maximalizálva. A képesség a többi KT képességhez hasonlóan, Olimpián nem működik.

A BUTASÁG ÁRA (273. TUDATI KÉPESSÉG)
Természetes, hogy egy harcos, esetleg Tharr egy követôje lényegesen lassabban tanul meg bármit, mint pl. egy Fairlight hívô vagy egy gnóm. A mágiában járatlan, buta harcosoknak sokszor ugyanannak a varázslatnak az elmondása több varázsenergiát igényel, mint egy képzett varázslónak. Nem csoda, hogy még a legalapvetôbb, legprimitívebb varázslatok tökélyre fejlesztése is jóval több idôt igényel számukra. Most azonban ráébredtél, hogy minden rosszban van valami jó - ha valaki lassabban, hosszabb ideig, nehézkesebben tanul, annak természetesen a tanulás is tovább tart, és esetleg több tapasztalattal jár, mint egy zsenipalántának. Mostantól lehetôséged van arra, hogy szabályozd, mekkora árat fizetsz a butaságodért: Az EK 273 <határ> <VP> parancs kiadásával beállíthatod, mennyivel több vp-t akarsz elkölteni a <határ>-nál kisebb vp-költségµ varázslatokra! A varázslat hatékonysága ugyan nem növekszik, de jobban fejlôdik a megfelelô szakértelem. Példa: EK 273 8 2 hatására minden 8 vp-nél KISEBB varázspontköltségµ varázslatod (gyógymógy, áldomás, stb, de vámpirizáció NEM), 2 vp-vel többe kerül. Ki tudja, idôvel talán még az igazi mágusoknak is megtetszik a tanulási idô megnyújtásának eme módja? Még valami: a 3. paraméterhez, ha akarsz, hozzáadhatsz 200-at: ekkor a parancs csakis a teológia varázslatokra fog vonatkozni! Ha 400-at adsz hozzá, akkor csakis a taumaturgiásokra. Pl. EK 273 8 202 hatására a gyógymógyot 2 VP-vel drágábban lövöd, de az energiatüskét nem. EK 273 8 402 esetén az energiatüskét lövöd drágábban, a gyógymógyot nem. Egyszerre lehet érvényben teológiás és taumaturgiás beállításod is. A beállítások üres EK 273-mal törölhetôk.

DE A SEBZÉS SE UTOLSÓ (279. TUDATI KÉPESSÉG)
Manapság már sajnos nem elég a 40-es erő és a 30-as támadás, még ezek az átkozott démontetűk és lila brekkek is minden eddigi várakozást felülmúlóan szívósak, s ekkor még nem is beszéltünk a gigászi hamupókokról. Sokszor hiába minden erőfeszítés, a kétkörös összecsapások után nemegyszer ezeknek az undorító lényeknek 20-30 életpontja is marad, és ez komolyan hátráltatja a KT tagok fejlődését. Hosszas tanakodás után úgy döntöttünk, hogy ezt a problémát a legkönnyebben úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy mesterséges úton megnöveljük ütéseink erejét. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy a 3. 6. 9. 12. EF paranccsal fejlesztett TU pont után az adott tag +1 sebzéssel rendelkezik (ami összesen maximum +4 sebzést jelenthet). Sajnálatos módon az így kapott bónuszt a gonoszság erejének aktivizálódása lenullázza. Ennek a problémának a kiküszöbölésén a KT tagjai még tanácskoznak.

VALLÁSI ÖNTUDAT (290. TUDATI KÉPESSÉG)
Amikor leborulsz az oltár elé, esetleg kapcsolatot létesítesz Tharral, bizonyara foglalkoztat, hogy mikor ajándékoz meg a következő papi ranglépéssel. A kasztroplanáris csatornákon beszélgetve paptársaiddal egyeztetek meg, megkéritek Tharrt, hogy tájékoztasson az előremeneteletekről. Hiszen egy vallási tudatban a papi rang határozza meg a helyed, ministránsként hogy is szólhatnál bele az avatárok vitájába? [Mostantól karakterlapodon láthatóak a megszerzett hitpontok, ezáltal tudod, hogy mikor nő elismertséged Tharrnál.]

MAFFIÓZÓ (293. TUDATI KÉPESSÉG)
Lassan-lassan tűrhetetlenné vált az a gyakorlat, hogy a békés kalandozókat nem csak a körönként 300-at ütő gonyolékok zaklatják, hanem ha esetleg el akarja adni felesleges tárgyai egy részét, a boltosok még jól át is vágják! Ez ellen sajnos eddig semmit sem lehetett tenni, mivel a boltosoknak nagyhatalmú cinkosa akadt a védőnővér személyében. Azonban Közös Tudatunk ezt nem tűrhette tovább!!! Sikerült kifejleszteni egy olyan eljárást, amely segítségével a KT bármely tagja megidézheti Ghalla világának eddigi leggonoszabb teremtményét, a MAFFIÓZÓT! Ennek a nagyhatalmú entitásnak a védelmében már nyugodtan lehet a boltokban venni és eladni, s ha a boltos át akar vágni, akkor azt meg is tudjuk torolni! <<--..cenzured..-->>
Vissza a főoldalra