A KT alapszabályzata

A MAFFIA minden tagja egyenlő, és a vezető alá van rendelve - ennek megfelelően egyenlően osztozik a terhekben és a jutalmakban.
A MAFFIA megvédi minden tagját, a tagok maximális mértékben számíthatnak egymásra - a Család minden tagja erejéhez mérten segíti a másikat.
A MAFFIA mindenkori vezetője köteles a KT-t érintő dolgokban eljárni. A KT vezető bármely tagon számonkérheti annak cselekedeteit, szükség esetén joga van megfegyelmezni a tagot, mely akár a kirugást is magába foglalhatja.
A belépéskor a KT vezetőnél megjelenő MXTU a vezető tulajdona - és ezzel együtt a Közös Tudaté.
A fontos kérdéseket a KT vezetője szavazásra bocsájta. Kisebb horderejű kérdésekben a KT vezetője szabad kezet kap.
Minden KT tag kötelessége a Ghallát elözönlő és megfertőző, magukat jónak mondó erők megfékezése. Ebben minden tagnak részt kell vennie, képességeink nagy része is erre irányul. A nevezetes tettekért jutalmazás jár.
A KT-t érintő kihívást bármely tagnak joga elfogadnia, szükség esetén a vezető szabhatja ki a megtorlásért felelős tagokat.
A többi Tudat irányában a hozzáállásunk tükrözi az övékét, az egyedi eseteket külön elbírálás alá vesszük. A jó KT-k - elsősorban a Naptanács tagjai - irányában a viszony minden esetben agresszív ! A szövetségen ( Szakszervezet #9303 ) belüli Tudatokkal a viszonynak minden esetben barátinak kell lennie, ez alól kivételt képez magatartásának esetleges megváltoztatásáig a Mesterek Bandája KT.
A MAFFIA KT megpróbálja visszaszorítani a boltosoknál megfigyelhető egyre nagyobb korrupciót.
A tudati képességek használatában korlátozás nincs, kivételt képez a tudatkorbács, melynek használata csak a vezető számára engedélyezett. Bármilyen egyéni probláma esetén a KT tagjai közvetlenül a KT vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben a vezető úgy ítéli meg, hogy szélesebb összefogás szükséges a probléma kezeléséhez, akkor a többi tag tudomására hozza a dolgot, akik erejükhöz mérten segítenek ennek megoldásában.
A KT tagjai a Családba lépéskor szigorú titoktartást fogadnak a Tudatot érintő kérdésekben. Amennyiben ezt valaki megszegi, a Tudatból való azonnali kirugást vonja magára, valamint a továbbiakban a MAFFIA ellenségének tekintendő.
Vissza a főoldalra